Bexbe construeix espais prefabricats amb diferents metodologies constructives en funció de la utilització d’aquests espais:

  • Per edificis definitius utilitzem un sistema de construcció prefabricada construït in situ.
  • Per edificis o espais provisionals fem servir la tecnologia dels mòduls prefabricats autoportants.
  • Per construir petits espais auxiliars o espais en entorns naturals fem servir la construcció en fusta.

L’objectiu de Bexbe és que els nostres clients puguin disposar de l’espai més adequat a les seves necessitats.

Per aconseguir-ho oferim la solució amb les prestacions més adequades a cada cas, l’estètica més adient a l’entorn  i amb la millor relació qualitat preu.