Transformació de containers marítims per a la realització de cases i construccions

Sovint ens truquen persones preguntant interessades en fer construccions amb containers marítims usats, miro d’explicar-vos a grans trets com funciona.

En el mercat hi ha disponibilitat de contenidors marítims usats de 20 i de 40 peus que son els més habituals.

Els contenidors de 20 peus fan unes mides exteriors de 6,05 de llarg per 2,44 d’ample  i els de 40 peus 12 x 2,44 m.  els normals tenen una alçada interior de 2,29 metres, en el cas que ens calguin amb una alçada lliure interior més alta son els models hight cube que tenen una alçada interior lliure de 2,69 m.

Disposen d’una porta doble amb una tanca característica col·locada a una cara curta.

Tal com son originalment a banda de transportar mercaderies pràcticament només son aptes per utilitzar com a magatzem doncs no tenen cap tipus d’aïllament i la porta doble esta pensada per facilitar l’entrada de qualsevol cosa gran.

El contenidor per les característiques de la seva fabricació per fer una feina molt exigent i en un ambient marí agressiu es molt robust i resistent, la estructura i tancament de façanes es tota d’acer, el terra solen ser taulers de fusta preparada per ambients salins i  la teulada es aigües cap a fora pel que no requereix gaire manteniment i es molt fiable.

Com construir amb contenidors marítims?

Aquests contenidors es poden transformar en qualsevol tipus de construcció, així com cases, magatzems, vestuaris, oficines… però per fer-ho cal aïllar-los interiorment per tal que l’espai interior pugui climatitzar-se i oferir uns estàndards de confort correctes.

L’habitual es posar una porta d’accés peatonal a on calgui i es poden posar finestres, fixes de vidre o balconeres segons les necessitats de cada projecte.

També se’n poden ajuntar varis per fer una construcció més gran però per fer-ho cal reforçar la estructura dels contenidors en els punts en que els afeblim fent-los forats grans per dimensionar espais més grans o per fer passos entre els diferents contenidors marítims.

La utilització de contenidors vindrà determinada en gran mesura per la estètica industrial que aporta com a valor afegit el fet que estem construint amb un producte reciclat i li donem una segona vida útil pel que emocionalment es un producte potent.

Construccions amb contenidors marítims al millor preu

Si no hi ha el component emocional i volem una construcció més econòmica optarem pels mòduls prefabricats estandarditzats que en general son més econòmics doncs son productes industrials fets en sèrie i son més pràctics.

En resum diríem que la opció de construir amb containers marítims es una bona opció com a elecció emocional i es adequat en llocs o utilitzacions on vulguem oferir o gaudir d’una estètica industrial moderna i sobretot molt “trendy”.