Vestuaris prefabricats, una bona solució per a les empreses

Les normatives de seguretat i salut en el treball cada vegada són més exigents i demanden d’un acompliment més rigorós pel que moltes empreses tenen vestuaris que no compleixen amb les normatives actuals, se’ls han quedat petits o l’espai que ocupen a l’interior de l’empresa es podria ocupar amb una activitat productiva i posar els vestuaris en l’exterior sense comprometre l’ocupació i l’edificabilitat de la parcel·la.

Hi ha molts motius pels quals podem necessitar vestuaris i l’opció de fer-ho en l’exterior de l’empresa amb un sistema de mòduls prefabricats té molts avantatges donada la versatilitat i rapidesa d’implantació.

Vestuaris prefabricats també disponibles per al lloguer

Podem fer-los de lloguer per a situacions provisionals o podem fer-los definitius per a situacions no provisionals, en funció de la situació farem un tipus de construcció modular o un altre, si són de lloguer ens haurem d’adaptar una mica al que hi ha disponible el mercat i si és en compra podrem adaptar-lo totalment a les nostres necessitats concretes per a disposar d’uns vestuaris que faran molt bona feina a preus raonables.

Mòduls de vestuaris prefabricats a preus competitius

Podem disposar d’uns vestuaris amb les prestacions que ens facin falta que podrem utilitzar per a equips de futbol o altres esdeveniments esportius i sempre a un preu més competitiu que fets d’obra amb els avantatges dels sistemes prefabricats i modulars que són la velocitat d’implantació la facilitat per a ampliar-los i també la possibilitat de traslladar-los si més endavant fos necessari per qualsevol circumstància.

En el món canviant en què gestionem les nostres empreses, la construcció modular és especialment adequada per a aportar un grau més de facilitat i versatilitat per a així disposar de les instal·lacions necessàries per a cobrir qualsevol necessitat de vestuaris.

Mòduls prefabricats, comprar o llogar? Com aconseguir el millor preu

Comprar o llogar un mòdul prefabricat es una qüestió que no es fàcil de respondre genèricament, en cada circumstancia s’han de valorar varis factors però miraré de donar uns paràmetres bàsics que puguin orientar-nos.

Quan llogar un mòdul prefabricat?

 • Quan sabem que la durada es tancada, es a dir, per una necessitat d’espai amb una durada determinada inferior als 4 anys.
 • Quan per motius econòmics ens convingui més pagar una renda mensual que puguem atribuir directament a despesa o que la inversió de compra no ens convingui per els motius que siguin.
 • Quan no tinguem gaire definida la necessitat i vulguem provar per un temps un espai modular per poder valorar si acompleix les nostres necessitats i mes endavant fer la inversió més encertadament.

Quan comprar un mòdul prefabricat?

 • Quan no sabem la durada de la necessitat d’espai i sigui de llarga durada o de durada llarga però indeterminada.
 • Quan sapiguem que quan acabi la necessitat d’espai concreta ens anirà bé l’espai modular per utilitzar-lo per una altra utilització.
 • Quan el que necessitem sigui molt especial i les empreses de lloguer de mòduls no puguin oferir-vos les prestacions que necessiteu en lloguer.

Posarem alguns exemples per aconseguir el millor preu en el nostre mòdul prefabricat:

Necessito unes oficines modulars mentre em fan reformes a les oficines que ja tinc. En aquest cas el lloguer es el més adequat doncs tindrem una durada definida de les obres i que no hauria de ser gaire llarga.

Em calen uns lavabos per donar servei als camioners i als treballadors externs de la fabrica. En aquest cas que no hi ha una limitació del temps en la necessitat seria més adequat comprar el mòdul de lavabos per cobrir aquesta necessitat permanent.

Tenim una punta de feina i per un període d’un any necessitaré vestuaris pel personal extra que necessitem per afrontar aquesta situació. En aquest cas, el lloguer seria el més adequat doncs el període de temps es acotat i la necessitat es provisional.

Aquest curs volem fer cursos de musica a l’escola i ens cal un espai per fer aquesta activitat, en aquest cas que el temps es acotat el més raonable es llogar l’espai per el període de la necessitat.

L’oficina ens ha quedat petita i volem posar el departament de vendes en unes noves oficines a l’exterior de les oficines actuals, en aquest cas que no te una durada acotada i que la necessitat es estructural i no conjuntural el més raonable es comprar aquestes oficines menys en el cas que la inversió necessària sigui més rendible amb les inversions de més valor afegit de l’empresa.

I com a nota final cal una recomanació important,  seria necessari per lloguers d’una certa entitat i durada pactar una opció de compra dels mòduls en el moment de llogar-los per si de cas la necessitat provisional es torna permanent i no tingueu cap dubte que el moment òptim per negociar-ho es en el moment de pactar el lloguer.

On comprar un mòdul prefabricat?

A Bexbe Edificis Prefabricats ens dediquem a la construcció d’espais prefabricats amb diferents tipus de metodologies constructives en funció de la utilització d’aquests espais. Consulti amb nosaltres la millor opció a l’hora d’adquirir el seu espai prefabricat.

Transformació de containers marítims per a la realització de cases i construccions

Sovint ens truquen persones preguntant interessades en fer construccions amb containers marítims usats, miro d’explicar-vos a grans trets com funciona.

En el mercat hi ha disponibilitat de contenidors marítims usats de 20 i de 40 peus que son els més habituals.

Els contenidors de 20 peus fan unes mides exteriors de 6,05 de llarg per 2,44 d’ample  i els de 40 peus 12 x 2,44 m.  els normals tenen una alçada interior de 2,29 metres, en el cas que ens calguin amb una alçada lliure interior més alta son els models hight cube que tenen una alçada interior lliure de 2,69 m.

Disposen d’una porta doble amb una tanca característica col·locada a una cara curta.

Tal com son originalment a banda de transportar mercaderies pràcticament només son aptes per utilitzar com a magatzem doncs no tenen cap tipus d’aïllament i la porta doble esta pensada per facilitar l’entrada de qualsevol cosa gran.

El contenidor per les característiques de la seva fabricació per fer una feina molt exigent i en un ambient marí agressiu es molt robust i resistent, la estructura i tancament de façanes es tota d’acer, el terra solen ser taulers de fusta preparada per ambients salins i  la teulada es aigües cap a fora pel que no requereix gaire manteniment i es molt fiable.

Com construir amb contenidors marítims?

Aquests contenidors es poden transformar en qualsevol tipus de construcció, així com cases, magatzems, vestuaris, oficines… però per fer-ho cal aïllar-los interiorment per tal que l’espai interior pugui climatitzar-se i oferir uns estàndards de confort correctes.

L’habitual es posar una porta d’accés peatonal a on calgui i es poden posar finestres, fixes de vidre o balconeres segons les necessitats de cada projecte.

També se’n poden ajuntar varis per fer una construcció més gran però per fer-ho cal reforçar la estructura dels contenidors en els punts en que els afeblim fent-los forats grans per dimensionar espais més grans o per fer passos entre els diferents contenidors marítims.

La utilització de contenidors vindrà determinada en gran mesura per la estètica industrial que aporta com a valor afegit el fet que estem construint amb un producte reciclat i li donem una segona vida útil pel que emocionalment es un producte potent.

Construccions amb contenidors marítims al millor preu

Si no hi ha el component emocional i volem una construcció més econòmica optarem pels mòduls prefabricats estandarditzats que en general son més econòmics doncs son productes industrials fets en sèrie i son més pràctics.

En resum diríem que la opció de construir amb containers marítims es una bona opció com a elecció emocional i es adequat en llocs o utilitzacions on vulguem oferir o gaudir d’una estètica industrial moderna i sobretot molt “trendy”.

Sanitaris portàtils: una solució segura i eficaç

Els sanitaris portàtils són molt utilitzats en tot tipus d’instal·lacions, esdeveniments o en llocs a l’aire lliure. Consisteix en una unitat de prefabricada (on podem trobar una gran diversitat de materials segons la seva utilització), al seu interior hi ha un aparell sanitari que li permet a l’usuari seure, compta a més amb un tanc hermètic en què s’emmagatzemen els excrements, aquest tanc conté una solució química que facilita per al tractat de les aigües, disminuint les males olors.

Al mercat actual podem trobar una gran varietat de sanitaris portàtils, els quals podem adquirir o llogar, es pot trobar des d’unitats bàsiques fins sanitaris de luxe que compten amb rentamans i aigua calenta.

En general els sanitaris portàtils es lloguen per ser utilitzats de manera temporal en diversos tipus d’esdeveniments, entre ells:

 • Esdeveniments a l’aire lliure com concerts, fires, campaments, exposicions, entre d’altres.
 • Activitats esportives.
 • Festes i celebracions públiques.
 • Places públiques, àrees esportives i camps de futbol.
 • Àrees per acampar o zones turístiques.

Els banys portàtils han estat adoptats com una solució temporal segura i fiable, que elimina la necessitat d’utilitzar latrines de pou o tancs sèptics; són d’un material no absorbent, d’alta resistència molt fàcil de netejar, compten a més amb un mitjà eficient de ventilació.

Per a la seva instal·lació s’ha de considerar una ubicació que permeti que puguin ser revisats i buidats de manera regular en el cas que no funcionin connectats directament al subministrament d’aigua, cal considerar que d’acord al model de sanitari, la substància química pot arribar per a un rang d’entre 50 i 160 usos, cal situar-los en àrees que no afectin el públic assistent, ja que aquests sanitaris poden emanar una forta olor, especialment durant les tasques de neteja.

Es recomana no ubicar a prop de les vies públiques o prop d’àrees habitades, a més, han de ser ubicats en àrees planes, el que evita que puguin bolcar-se en el cas dels sanitaris més petits.

Possibilitats dels espais prefabricats

El desenvolupament de la tecnologia i les tècniques associades a la construcció ha possibilitat un significatiu interès pels espais prefabricats que actualment són considerats com a estructures residencials i de serveis de gran qualitat, resistents a agents atmosfèrics i sísmics i amb un excel·lent nivell de funcionalitat, ja que disposen d’una gran durada, resistència i requereixen un baix manteniment.

Els espais prefabricats poden ser de fusta, metall i materials tradicionals que els brinden un alt nivell d’estabilitat i ofereixen costos més baixos en la construcció; aquestes estructures poden ser un només mòdul en cas d’espais petits o diverses peces que s’acoblen per crear instal·lacions de major grandària.

Podem trobar una interessant varietat de models i tipus d’espais prefabricats que es poden emprar per crear habitatges, oficines, locals comercials, menjadors, vestuaris, magatzems, ampliació d’edificis existents, etc.

Avantatges que ofereixen els espais prefabricats

Els espais prefabricats ofereixen una gran quantitat d’avantatges, entre les quals ressalten:

 • Són de ràpida producció.
 • Muntatge i desmuntatge senzill.
 • Minimització d’errors en la fabricació.
 • Reducció significativa de residus en el seu procés de fabricació i implantació.
 • Costos d’execució baixos.
 • Baix manteniment.
 • Temps de fabricació i lliurament curts.
 • Alt rendiment.
 • Són una alternativa sostenible a la construcció tradicional.
 • Garanteixen un alt rendiment i una durabilitat equivalent a la construcció tradicional.

Les construccions o espais prefabricats s’han convertit en una opció viable per a la construcció, són alternatives molt apreciades des de fa alguns anys a causa de la incidència en els costos de les construccions tradicionals; en alguns països la construcció d’espais prefabricats han aconseguit arribar fins a un 40% de la construcció total.

Els espais prefabricats ofereixen a més llibertat per a ser modificats i personalitzats a cada aspecte de la seva construcció, que pot ajustar-se a les necessitats de cada client, el que els fa una alternativa vàlida i actual enfront de la construcció tradicional.